Uppfinningspatent

Uppfinningspatent

3 patent enligt uppfinningen: ett förfarande för framställning av dibutylsuccinat från kassava, ett förfarande för bioomvandling av tapiokaråmaterial till framställningen av bärnstenssyra, och en framställningsmetod för dibutylsuccinat.

Patent för verktygsmodeller

Företaget har nio patent för användningsmodeller, inklusive en anti-igensättning polykondensationsanordning för PBS-produktion, en dödvikt tornanordning för BDO-produktion från biobaserad bärnstenssyra, en nedbrytbar plastgranuleringsanordning, en kondensationsanordning för PBS-polyesterproduktion, en kontinuerlig avdunstningsanordning för antistoppning av biobaserad bärnstenssyra, en anordning för att extrahera lätta komponenter i -butyrolaktonprodukter, en ljus tornenhet för BDO-produktion med biobaserad bioteknik, en avfärgningskolonn för framställning av bärnstenssyra med biologisk metod och återflöde tankenhet för produktion av tetrahydrofuran.